Yleistä

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenk on perustettu Tampereen kaupungin aloitteesta vuonna 1973. Yhteistyöelimen perustamista pidettiin tarpeellisena kaupungin hallinnon näkökulmasta, joten silloinen apulaiskaupunginjohtaja Paavo Lehtinen asetti valmistelevan työryhmän pohtimaan Vatenkin hallintoa ja sääntöjä. Vatenkin perustava kokous pidettiin kaupungin virastotalossa 20.9.1973.

Vatenkiin kuuluu 48 jäsenjärjestöä ja 22 yhteistyötahoa.

Vuosittain pidettävissä sääntömääräisessä kevätkokouksessa ja sääntömääräisessä syyskokouksessa kullakin jäsenjärjestöllä on yksi ääni, jota käyttää valtakirjalla nimetty edustaja.

Vatenkin käytännön toimintaa toteuttaa jäsenjärjestöjen edustajien joukosta joka toinen vuosi valittava työvaliokunta.

Jäsenjärjestöt ja yhteistyötahot voivat tehdä aloitteita ja esityksiä työvaliokunnalle tarpeen mukaan sekä kevätkokoukselle maaliskuun loppuun ja syyskokoukselle lokakuun loppuun mennessä.

Vatenkin tehtäviä ovat

  • Vaikuttaminen, edunvalvonta ja tiedottaminen vammais- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.
  • Tampereen kaupunki on antanut Vatenkin tehtäväksi vammaisneuvoston vammaisia edustavien jäsenten esittämiskokouksen järjestämisen vammaisneuvoston perustamisesta vuodesta 1988 lähtien.
  • Vatenkin vastuulla ovat myös kokoustilat, jotka Tampereen kaupunki on vuokrannut vammaisjärjestöjen käyttöön. Näissä esteettömissä tiloissa, osoitteessa Pellervonkatu 9, 33540 Tampere, sijaitsee myös Vatenkin toimisto.
  • Vatenk on keskitetysti kerännyt tietoja jäsenjärjestöistään ns. hakuoppaaseen, jonka ensimmäinen versio tehtiin vuonna 1975. Nettiversioksi hakuopas siirrettiin vuonna 2000, kun Vatenkille saatiin omat kotisivut. Nyttemmin hakuopas-nimikkeestä on luovuttu ja jäsenjärjetöjen tiedot löytyvät Vatenkin kotisivuilta jäsenjärjestöt-osiosta.