Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry

Yhteystiedot

Kuurosokeiden Toimintakeskus

Insinöörinkatu 10
33720 TAMPERE

Puh. 040 7780266

Sähköposti: info(at)kuurosokeat.fi

Internet: www.kuurosokeat.fi

Toimitilat

Keskustoimisto sijaitsee Kuurosokeiden toimintakeskuksella Tampereella. Aluetoimistot Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Toimintakeskus on esteetön.

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistys on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksienvalvonta-, vertais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö.
Näissä säännöissä termillä kuurosokea viitataan aina kuurosokeisiin sekä vaikeasti kuulonäkövammaisiin.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuurosokeiden yhdenvertaisuutta ja oikeuksien toteutumista, heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan, opiskeluaan, työllisyyttään, omiin asioihinsa vaikuttamista sekä vertaistoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää kuurosokeuden tunnettuutta ja tunnistettavuutta.

Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) edistää kuurosokeiden esteetöntä tiedonsaantia, kommunikaatiota, liikkumista ja tasavertaista apuvälineiden saantia. Se tuottaa lehtiä ja muita julkaisuja sekä osallistuu yleisten tiedonvälityspalveluiden kehittämiseen

2) seuraa kuurosokeiden oikeuksien ja siihen vaikuttavan lainsäädännön toteutumista ja tekee oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyötä sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja

3) toteuttaa kuurosokeiden nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa

4) kehittää kuurosokeusalan asiantuntemusta ja siihen liittyvää tutkimusta ja koulutusta

5) tiedottaa kuurosokeudesta sekä kuurosokeiden tarpeista ja oikeuksista

6) järjestää kuurosokeille kuntoutumis- ja asumispalveluja

7) järjestää koulutus-, kurssi-, opinto-, loma- ja virkistystoimintaa

8) osallistuu kotimaiseen ja ulkomaiseen kuurosokeusalan yhteistyöhön.


Yleistiedot

Perustamisvuosi: 1971
Jäsenmäärä: 424, asiakkaita 952
Toimialue: valtakunnallinen

Keskusjärjestö

Näkövammaisten liitto ry
Internet: www.nkl.fi