Pirkanmaan Vammaistyö ry

Yhteystiedot

Viivinkatu 17 as 4
33610 Tampere

Puh. 040 5041 032

Sähköposti: christina.brandt(at)elisanet.fi

Internet: https://pirkanmaanvammaistyo.yhdistysavain.fi/

Toimitilat

Omia toimitiloja ei ole, mutta toimintaa järjestetään aina esteettömissä tiloissa,
jotta jokaisella halukkaalla on mahdollisuus osallistua.

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet 

Pirkanmaan Vammaistyö ry on vapaaehtoistyötä tekevä yhdistys, joka järjestää vapaa-ajantoimintaa,
osanottajien ikään, sukupuoleen tai vamman laatuun katsomatta.
Tavoitteena on virkistävän ja monipuolisen toiminnan osallistava järjestäminen
sekä sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen ja edistäminen.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen varsinaista toimintaa on eri teemoin viikottain kokoontuvat klubit Tampereella ja Pirkkalassa,
discot Ylöjärvellä, kesäleiri tai tuettu loma, retket ja matkat, kevät-  ja syyskauden päätösjuhlat, erilaisiin
tapahtumiin osallistuminen, tiedotus- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä yhteistyö eri järjestöjen ja
toimijoiden sekä kuntien kanssa. Jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, tarjoten tietoa, toimintaa ja
mahdollisuuksia. Toiminnoissa mukana yleisavustajia mahdollistamassa kaikkien osallistumisen.

Yleistiedot

Perustamisvuosi: 1982
Jäsenmäärä: 240
Toimialue: Pirkanmaa