Suomen CP-liitto ry, Pirkanmaan alue

Yhteystiedot

Pellervonkatu 9, huone 1014
33540 TAMPERE

Puh. 0400 - 884 372

Sähköposti: jari.turku(at)cp-liitto.fi

Internet: www.cp-liitto.fi

Toimitilat

Toimitilat esteettömät.

Yhteyshenkilöt

Aluesihteeri Jari Turku
Puh. 0400 - 884 372
Sähköposti: jari.turku(at)cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry:n Väli- ja Kaakkois-Suomen aluesihteeri toimii Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Kymenlaakson sekä Etelä-Saimaan maakuntien alueilla.

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet

Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen vammais-ja erityisliikuntajärjestö. CP-liiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä toimia CP-, MMC-ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. Suomen CP-liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.

Yhdistyksen toiminta

  • järjestää sellaista kuntoutus- ja koulutustoimintaa, ohjausta ja neuvontaa sekä sellaisia tukipalve­luja, jotka edistävät ja tukevat vammaisten henkilöiden fyy­sisiä, psyykkisiä ja sosiaali­sia toimintoja sekä omaisten voimavaroja,
  • tekee yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa, jotta lainsäädäntö ja pal­velut kehittyvät siten, että vammaisten henkilöiden oikeudet toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskun­nalliseen toimintaan toteutuvat tasavertai­sina muiden kansalaisten kanssa,
  • tukee jäsenyhdistyksiä toiminnallisesti ja tiedollisesti, jotta ne voivat toimialu­eellaan edistää vammaisten henkilöiden ja omaisten asemaa,
  • vaikuttaa yhteiskunnan palvelukykyyn ja tahtoon harjoittamalla tiedotus-, tutki­mus- ja julkaisutoi­mintaa,
  • harjoittaa nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestämällä koulutusta ja tapahtumia,
  • tekee kansainvälistä yhteistyötä sekä
  • toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa edistämiseksi.       

Yleistiedot

Perustamisvuosi: 1965
Jäsenmäärä: 20 CP-yhdistystä
Toimialue: Valtakunnallinen järjestö