Tampereen seudun Näkövammaiset ry

Yhteystiedot

Kuninkaankatu 8 A 1
33210 TAMPERE

Puh. 050 520 5075

Sähköposti: toimisto(at)tsnv.fi

Internet: www.tsnv.fi

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen tehtävänä on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on vähentää näkövamman haittavaikutuksia yhteiskunnassa ja edistää näkövammaisten mahdollisuutta elää omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Toiminnassaan yhdistys ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat, kuurosokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • ajaa ja valvoo erityisesti toiminta-alueensa näkövammaisten oikeuksien ja tavoitteiden toteuttamista vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaismielipiteeseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja ja suosituksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa;
  • toteuttaa näkövammaisuuteen liittyvää tiedotustoimintaa; 
  • edistää näkövammaisten tiedonsaantia harjoittamalla julkaisutoimintaa näkövammaisille saavutettavassa muodossa sekä osallistumalla toiminta-alueensa yleisten tiedonvälityspalvelujen kehittämiseen näkövammaisille soveltuviksi; 
  • edistää näkövammaisten sosiaalista ja taloudellista asemaa ja työllisyyttä ylläpitämällä näkövammaisten tekemien tuotteiden myymälää ja fysikaalisia hoitolaitoksia sekä myöntämällä avustuksia kuntouttavaan loma- ja muuhun toimintaan ja ylläpitämällä näkövammaisia varten loma- ja kurssikeskusta; 
  • edistää näkövammaisten apuvälineiden saatavuutta sekä ylläpitää opas- ja avustajapalvelua näkövammaisille; 
  • toteuttaa näkövammaisten opinto-, kulttuuri-, kuluttaja- ja liikuntatoimintaa sekä pyrkii parantamaan näkövammaisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia.

Yleistiedot

Perustamisvuosi: 1909
Jäsenmäärä: n.1250
Toimialue: Pirkanmaa ja osa Kanta-Hämettä (Hämeenlinnan seutu)

Keskusjärjestö

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Internet: www.nkl.fi