Pirkanmaan neuroyhdistys ry

Yhteystiedot

Kyllikinkatu 9
33100 TAMPERE

Puh. 045-1304 888 (toimiston aukioloaikoina)

Sähköposti: yhdistys(at)neuropi.fi 

Internet: www.neuropi.fi

Toimitilat

Toimitilat ovat esteettömät.

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet

Pirkanmaan neuroyhdistyksen toiminnan kohteena ovat neurologisiin sairauksiin, ensisijaisesti multippeliskleroosiin (MS-tauti) ja harvinaisiin neurologisiin, mm. selkäydin- ja pikkuaivosairauksiin sairastuneet (Harnes) henkilöt. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi spinoserebellaariset ataksiat, syringomyelia, perinnölliset spastiset parapareesit sekä uusiutuvat ja krooniset polyradikuliitit.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tukea potilasjäsenten ja heidän läheistensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutumista, virkistymistä sekä arkipäivän toiminnoista itsenäisesti selviytymistä. Toiminnan tavoitteena on myös ohjata MS- ja Harnesjäseniä omaehtoiseen hyvinvoinnista huolehtimiseen ja liikuntaharrastusten pariin.

Yhdistys toimii linkkinä sairastavien, päätöksentekijöiden ja viranomaisten välillä. Ajankohtaisista jäsenten hyvinvointiin liittyvistä asioista välitetään tietoa eri tahoille. Yhteistyötä tehdään ja yhteyttä pidetään muihin paikallistason yhdistyksiin, Neuroliittoon, päätöksentekijöihin, oppilaitoksiin ja muihin toimijoihin, joiden toiminta edistää jäsenistön hyvinvointia.

Yhdistyksen toiminta

Pirkanmaan neuroyhdistyksellä on 14 potilasjäsenten ylläpitämää kerhoa eripuolilla Pirkanmaata; Ikaalisissa, Nokialla, Orivedellä, Parkanossa, Tampereella, Valkeakoskella, Vammalassa ja Virroilla. Yhdistyksen toimitilassa toimii erilaisia vertaistukiryhmiä ja toimintakerhoja, joiden vastuuhenkilöinä toimivat potilasjäsenet. Kerhot ja toimintaryhmät laativat ryhmille omat toimintasuunnitelmat. Yhdistys järjestää kerhojen ohjaajille ja muille vapaaehtoistoimijoille vuosittain yhden yhteisen vertaistapaamisen, yhteistyön ja toimintavirikkeiden lisäämiseksi.

Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden kuntouttavaan uintiin, venytysjoogaan, bocciaan, harrastus- ja vammaiskilpailutoimintaan sekä vertaistukiryhmien toimintaan. Yhdistyksessä toimii kolme koulutettua vertaistukihenkilöä.

Yhdistys järjestää 4-6 luentotilaisuutta. Tietoiskuja järjestetään ajankohtaisista asioista yhdistyksen toimistossa tarvittaessa. Toimintavuonna järjestetään yksi ulkomaanmatka. Retkiä, virkistystapahtumia ja muuta toimintaa järjestetään yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toimitilassa toimii omakustannushintaan perustuva Neuro-Café, jossa potilasjäsenillä on mahdollisuus tavata vertaisia ja hakea itsenäisesti tai ohjatusti tietoa internetistä.

Yleistiedot

Perustamisvuosi: 1970
Jäsenmäärä: 866 (potilasjäseniä 650, omaisjäseniä 74, kannatusjäseniä 142)
Toimialue: Pirkanmaa

Keskusjärjestö

Neuroliitto ry
Internet: www.neuroliitto.fi