• esim2.jpg
  • esteeton-laituri.jpg
  • frenckelin-liuska.jpg

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenk toimii Tampereella vammais- ja terveydenhuoltotyötä tekevien yhteisöjen, järjestöjen ja työkeskusten pysyvänä yhteistyöelimenä.

Vatenkin tehtävänä on toimia asiantuntijana vammaisuutta ja terveydenhuoltoa käsittävissä asioissa Tampereella vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja rakennettuun ympäristöön sekä eri palvelujen tuottajiin niin, että vammaiset voivat toimia yhdenvertaisina kaupunkilaisina.

Vatenk toteuttaa tehtäviään tiedotustoiminnan ja oikeuksienvalvonnan avulla. Se seuraa vammais- ja terveydenhuoltotyön kehitystä Tampereella ja laatii toiminta-alueeseensa liittyviä selvityksiä ja kartoituksia sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille vammais- ja terveydenhuoltoon sekä palvelujen järjestämiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä asioissa.

Vatenk toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin vammaisneuvoston kanssa.