Vammaisneuvoston vuoden 2018 esteettömyyspalkinto Ristontalolle

Tampereen kaupungin vammaisneuvoston vuoden 2018 esteettömyyspalkinto on myönnetty keväällä 2017 valmistuneelle Kuurosokeiden toimintakeskuksen yhteydessä Hervannassa asuntoja tarjoavalle VTS Ristontalolle.

Asukkaiden päivittäisarjen sujuvuuden mahdollistamiseksi talossa on huomioitu useita asuntorakentamisessa lähes ainutlaatuisia erityistason esteettömyysratkaisuja. Talossa on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi valaistukseen, värimaailmaan ja akustiikkaan sekä eri aistein havaittaviin opastamistapoihin. Pienetkin yksityiskohdat on mietitty niin, että talossa on helppoa ja turvallista kulkea. Asumismukavuutta ja -turvallisuutta lisää autoton ja
viihtyisä piha.

Vammaisneuvosto haluaa palkinnon myöntämisellä kiinnittää huomion yksityiskohtaisten rakennusteknisten erityisvalintojen lisäksi etenkin hyvässä yhteistyössä tulevia käyttäjiä osallistaen toteutettuun suunnitteluprosessiin.

– Tampereen Vuokratalosäätiö otti sosiaalisen asuntorakentamisen ammattilaisen ottein hankkeen ohjat käsiinsä ja teki käytännössä tilaustyönä ja erittäin asiakaslähtöisesti Suomen Kuurosokeat ry:n asiakkaille, kuulonäkövammaisille ja viittomakielisille sopivan asumisympäristön. Hanke oli hyvin osallistava, taloon asumaan tulevat ja talossa työskentelevät saivat yhdessä vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja käyttäjien toiveet tulivat hyvin kuulluiksi. Hyvä yhteistyö on jatkunut, arjen toiminta on asiakkaidensa näköistä ja talo on käyttäjäkunnalle esteetön, kertoo Suomen Kuurosokeat ry:n toimintakeskuksen kuntoutumis ja asumispalvelujohtaja Risto Hoikkanen.

Ristontalon pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti Timo Siiskonen Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:stä. Timo Siiskonen siirtyi hankkeen aikana töihin BST Arkkitehdit Oy:lle, mutta sieltä käsin tuki hanketta ja jatkoi edelleen suunnittelua Suomen Kuurosokeat ry:n hankkeissa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA mahdollisti kohteen toteuttamisen myöntämällä sille avustuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen sekä hankkeen toteutuksen mahdollistavan korkotukilainan.

Rakennetun ympäristön toteutuksen rinnalla Ristontalossa esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden mahdollistaa asumisen lähtökohtana oleva palvelujen tuottaminen asiakkaiden kielillä ja kommunikaatiotavoilla. Työntekijät kohtaavat asukkaat huomioiden heidän yksilölliset kielelliset lähtökohtansa ja kommunikaation erityispiirteensä. Kommunikaatiotilanteissa otetaan huomioon asiakkaan aistien toiminnallinen tilanne, apuvälineet sekä ympäristötekijät. Asumispalveluiden rinnalla Ristontalolla järjestetään myös vapaa-ajan- ja tukihenkilötoimintaa sekä erillisiä toimintapäiviä.

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuosittain esteettömyyspalkinnon hankkeelle, joka mahdollisimman laajasti lisää yhdenvertaisesti ihmisten mahdollisuuksia osallistumiseen. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että yhdenvertaisuuteen keskittyessä osataan huomioida suunnittelussa myös väestömäärältä pienien erityisryhmien hyvinkin yksityiskohtaisia erityistarpeita. Ristontalo on hyvä osoitus tällaisesta erittäin tarkalla tasolla kohderyhmän erityispiirteet huomioivasta suunnittelusta.

Esteettömyyspalkinto luovutettiin Tampereen vammaisneuvoston kokouksessa 18.12.2018.