Vammaisneuvoston vuoden 2018 esteettömyyspalkinto Ristontalolle

Tampereen kaupungin vammaisneuvoston vuoden 2018 esteettömyyspalkinto on myönnetty keväällä 2017 valmistuneelle Kuurosokeiden toimintakeskuksen yhteydessä Hervannassa asuntoja tarjoavalle VTS Ristontalolle.

Asukkaiden päivittäisarjen sujuvuuden mahdollistamiseksi talossa on huomioitu useita asuntorakentamisessa lähes ainutlaatuisia erityistason esteettömyysratkaisuja. Talossa on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi valaistukseen, värimaailmaan ja akustiikkaan sekä eri aistein havaittaviin opastamistapoihin. Pienetkin yksityiskohdat on mietitty niin, että talossa on helppoa ja turvallista kulkea. Asumismukavuutta ja -turvallisuutta lisää autoton ja
viihtyisä piha.

Vammaisneuvosto haluaa palkinnon myöntämisellä kiinnittää huomion yksityiskohtaisten rakennusteknisten erityisvalintojen lisäksi etenkin hyvässä yhteistyössä tulevia käyttäjiä osallistaen toteutettuun suunnitteluprosessiin.

– Tampereen Vuokratalosäätiö otti sosiaalisen asuntorakentamisen ammattilaisen ottein hankkeen ohjat käsiinsä ja teki käytännössä tilaustyönä ja erittäin asiakaslähtöisesti Suomen Kuurosokeat ry:n asiakkaille, kuulonäkövammaisille ja viittomakielisille sopivan asumisympäristön. Hanke oli hyvin osallistava, taloon asumaan tulevat ja talossa työskentelevät saivat yhdessä vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja käyttäjien toiveet tulivat hyvin kuulluiksi. Hyvä yhteistyö on jatkunut, arjen toiminta on asiakkaidensa näköistä ja talo on käyttäjäkunnalle esteetön, kertoo Suomen Kuurosokeat ry:n toimintakeskuksen kuntoutumis ja asumispalvelujohtaja Risto Hoikkanen.

Ristontalon pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti Timo Siiskonen Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:stä. Timo Siiskonen siirtyi hankkeen aikana töihin BST Arkkitehdit Oy:lle, mutta sieltä käsin tuki hanketta ja jatkoi edelleen suunnittelua Suomen Kuurosokeat ry:n hankkeissa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA mahdollisti kohteen toteuttamisen myöntämällä sille avustuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen sekä hankkeen toteutuksen mahdollistavan korkotukilainan.

Rakennetun ympäristön toteutuksen rinnalla Ristontalossa esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden mahdollistaa asumisen lähtökohtana oleva palvelujen tuottaminen asiakkaiden kielillä ja kommunikaatiotavoilla. Työntekijät kohtaavat asukkaat huomioiden heidän yksilölliset kielelliset lähtökohtansa ja kommunikaation erityispiirteensä. Kommunikaatiotilanteissa otetaan huomioon asiakkaan aistien toiminnallinen tilanne, apuvälineet sekä ympäristötekijät. Asumispalveluiden rinnalla Ristontalolla järjestetään myös vapaa-ajan- ja tukihenkilötoimintaa sekä erillisiä toimintapäiviä.

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuosittain esteettömyyspalkinnon hankkeelle, joka mahdollisimman laajasti lisää yhdenvertaisesti ihmisten mahdollisuuksia osallistumiseen. Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että yhdenvertaisuuteen keskittyessä osataan huomioida suunnittelussa myös väestömäärältä pienien erityisryhmien hyvinkin yksityiskohtaisia erityistarpeita. Ristontalo on hyvä osoitus tällaisesta erittäin tarkalla tasolla kohderyhmän erityispiirteet huomioivasta suunnittelusta.

Esteettömyyspalkinto luovutettiin Tampereen vammaisneuvoston kokouksessa 18.12.2018.

VR:n vammaispalveluihin muutoksia

VR ottaa käyttöön 1.1.2017 alkaen maksuttoman palvelunumeron vammaisasiakkaille. 
Numerosta voi hoitaa matkaan liittyvät vammaispalvelut, esimerkiksi asemien avustamispalvelun tilaamisen. 
 
Uusi palvelunumero on 08001-66888 ja palvelu on avoinna päivittäin klo 7-22.
 
1.1.2017 alkaen asemien avustamispalvelun kohtaamisaika muuttuu. 
Uusi kohtaamisaika avustamispisteellä on 1.1.2017 jälkeen tehdyille
avustamistilauksille 20 minuuttia ennen junan aikataulunmukaista lähtöaikaa.
Kohtaamisaika vahvistetaan asiakkaalle avustamispalvelun tilaushetkellä.
Avustamispalvelu on mahdollista tilata 37 asemalle ja tilaus tulee tehdä
viimeistään 48 tuntia ennen matkaa.
 
Lisätietoja VR:n sivuilta: https://www.vr.fi/cs/vr/fi/etusivu

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus voimaan Suomessa 10.6.2016

Suomi on kymmenen vuoden odottelun jälkeen ratifioinut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Sopimus astui voimaan 10. kesäkuuta 2016.

YK hyväksyi yleiskokouksessaan vuonna 2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD). Se kieltää kaikenlaisen vammaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän, korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja edellyttää vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä mukana olemista kaikessa päätöksenteossa. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat myös ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on yksi YK:n kuudestatoista ihmisoikeussopimuksesta. 
Suomi allekirjoitti sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2007 ja talletti ratifioimiskirjansa YK:hon 11.5.2016. 

vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

 

 

Esteetön liikkuminen kaupungilla

Esteettömien bussien aikataulut voi tarkistaa osoitteesta: 
http://goo.gl/N8ZzW

Kaupungin katusivuilta osoitteesta: http://goo.gl/S2rrS löytyy liikennettä ja katuja koskevaa tietoa.

Puhelinnumeroon 03-56564400 voi ilmoittaa katujen kunnossapitoon liittyvistä asioista.

Mm. katujen talvikunnossapitoon liittyen osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. voi osoittaa kaikkeen kaupungin toimintaan liittyvää palautetta, joka sitten menee asiaa hoitavalle viranomaiselle. Te saatte palautteestanne vastauksen. Voitte palautteessanne esim. pyytää kaupunkia valvomaan jalkakäytävien ja suojateiden esteettömyyttä, vaikka itse tapahtumapaikka kuuluisi yksityiselle taloyhtiölle. Palautteessa kannattaa kuvata liikkumista estävä tai vaikeuttava tilanne ja paikka.

Lähde arvioimaan palvelujen esteettömyyttä

Pääseekö Sinne? -nettisivustolla voi itse arvioida erilaisten kohteiden esteettömyyttä. Miten sinne pääsee? Pystynkö käyttämään tiloja? Onko siellä turvallista liikkua? Palvelu pyrkii keräämään ja jakamaan tietoa näihin kysymyksiin. Palvelun avulla kerätään tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä käyttäjänäkökulmasta. Arviointi perustuu omaan kokemukseen ja toimintakykyyn eikä se edellytä rakennetun ympäristön esteettömyyden asiantuntemusta.

Palveluun tulee kirjautua. Tämän jälkeen käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus valita oma näkökulma (esim. liikkuminen pyörätuolilla, näkemis- tai kuulemisympäristön esteettömyys). Käyttäjä voi laatia kohteesta myös pelkästään esteettömyyden yleisarvion. Oma kokemus kohteesta on arvioinnin tärkein peruste. Mitä useampi käyttäjäarvio kohteesta annetaan, sitä luotettavamman yleiskuvan sen esteettömyydestä saa.

Pääseekö Sinne? - sivusto löytyy osoitteesta: http://pääseekösinne.fi/

Laadittuihin esteettömyysarvioihin voi puolestaan tutustua Suomi kaikille –sivustolla. Kohteiden tietoja pääsee selaamaan osoitteessa: www.suomikaikille.fi

Sivuston ovat kehittäneet Kynnys ry ja VTT