VR:n vammaispalveluihin muutoksia

VR ottaa käyttöön 1.1.2017 alkaen maksuttoman palvelunumeron vammaisasiakkaille. 
Numerosta voi hoitaa matkaan liittyvät vammaispalvelut, esimerkiksi asemien avustamispalvelun tilaamisen. 
 
Uusi palvelunumero on 08001-66888 ja palvelu on avoinna päivittäin klo 7-22.
 
1.1.2017 alkaen asemien avustamispalvelun kohtaamisaika muuttuu. 
Uusi kohtaamisaika avustamispisteellä on 1.1.2017 jälkeen tehdyille
avustamistilauksille 20 minuuttia ennen junan aikataulunmukaista lähtöaikaa.
Kohtaamisaika vahvistetaan asiakkaalle avustamispalvelun tilaushetkellä.
Avustamispalvelu on mahdollista tilata 37 asemalle ja tilaus tulee tehdä
viimeistään 48 tuntia ennen matkaa.
 
Lisätietoja VR:n sivuilta: https://www.vr.fi/cs/vr/fi/etusivu

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus voimaan Suomessa 10.6.2016

Suomi on kymmenen vuoden odottelun jälkeen ratifioinut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Sopimus astui voimaan 10. kesäkuuta 2016.

YK hyväksyi yleiskokouksessaan vuonna 2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD). Se kieltää kaikenlaisen vammaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän, korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja edellyttää vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä mukana olemista kaikessa päätöksenteossa. Vammaisella ihmisellä on oikeus määrätä itse omasta elämästään. Fyysisen ympäristön tulee olla esteetön ja tiedon saavutettavissa. Sopimuksen lähtökohtia ovat myös ihmisten välinen tasa-arvo, erilaisuuden kunnioittaminen, vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on yksi YK:n kuudestatoista ihmisoikeussopimuksesta. 
Suomi allekirjoitti sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2007 ja talletti ratifioimiskirjansa YK:hon 11.5.2016. 

vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

 

 

Lähde arvioimaan palvelujen esteettömyyttä

Pääseekö Sinne? -nettisivustolla voi itse arvioida erilaisten kohteiden esteettömyyttä. Miten sinne pääsee? Pystynkö käyttämään tiloja? Onko siellä turvallista liikkua? Palvelu pyrkii keräämään ja jakamaan tietoa näihin kysymyksiin. Palvelun avulla kerätään tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä käyttäjänäkökulmasta. Arviointi perustuu omaan kokemukseen ja toimintakykyyn eikä se edellytä rakennetun ympäristön esteettömyyden asiantuntemusta.

Palveluun tulee kirjautua. Tämän jälkeen käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus valita oma näkökulma (esim. liikkuminen pyörätuolilla, näkemis- tai kuulemisympäristön esteettömyys). Käyttäjä voi laatia kohteesta myös pelkästään esteettömyyden yleisarvion. Oma kokemus kohteesta on arvioinnin tärkein peruste. Mitä useampi käyttäjäarvio kohteesta annetaan, sitä luotettavamman yleiskuvan sen esteettömyydestä saa.

Pääseekö Sinne? - sivusto löytyy osoitteesta: http://pääseekösinne.fi/

Laadittuihin esteettömyysarvioihin voi puolestaan tutustua Suomi kaikille –sivustolla. Kohteiden tietoja pääsee selaamaan osoitteessa: www.suomikaikille.fi

Sivuston ovat kehittäneet Kynnys ry ja VTT